ทอมดี้แต่งงาน

ความรักนั้นคือสิ่งที่สวยงามอยู่คู่กับสัตว์โลกมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ความรักไม่ใช่มีแค่มนุษย์ยังหมายรวมไปถึง

สัตว์ โลกทุกชนิดอีกด้วย และปัจจุบันความรักไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงแค่ให้คนต่างเพศรักกันเท่านั้น แต่ยังมีความรักระหว่างคนเพศเดียวกันเกิดขึ้นให้เห็น และในสังคมสมัยใหม่ก็เปิดกว้างขึ้นมากกับเรื่องพวกนี้ เมืองไทยมีเรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศมานานแล้วทั้งเกย์ทั้งทอมดี้เลสเบี้ยน ซึ่งก็คือเพศชายเพศหญิง เพียงแต่จะรักใคร่ชอบพอในเพศเดียวกันก็เท่านั้น แต่โลกนี้สร้างผู้ชายให้มาคู่กับผู้หญิงเพื่อการสืบพันธุ์ของมนุษย์ และยังมีอีกหลายมุมมองว่าเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ ถ้าหากมีการเบี่ยงเบนมากเกินไปก็อาจมีผลต่อการลดลงของจำนวนเผ่าพันธุ์มนุษย์ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วหญิงที่แต่งตัวเป็นทอมโดยการใส่เสื้อกล้ามทอมรัด หน้าอกนั้นก็ไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้แทนผู้ชาย เฉกเช่นเดียวกับกระเทยที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงก็ไม่สามรถทำหน้าที่เพศแม่ได้ เฉกเช่นเดียวกัน

ทุกวันนี้กลุ่มคนที่มีความชอบในลักษณะดังกล่าวได้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ทำ กิจกรรมลักษณะต่างๆ เพื่อเป็นการประกาศให้คนทั่วไปเข้าใจถึงความต้องการและขอให้ได้เป็นส่วน หนึ่งของสังคม ทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ไม่ใช่เพียงแค่แต่งตัวเหมือนผู้ชายใส่เสื้อผ้าทอมดี้ เพื่อประกาศเลือกเพศที่ตนเลือกที่จะเป็นเท่านั้น

ในอดีตเองก็มีประวัติศาสตร์เรื่องหญิงรักหญิงมาเป็นเวลาหลายร้อยปีจากในชนเผ่าต่างๆทั่วโลก

ในบางแห่งก็มีการประกอบพิธีแต่งงานผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกัน ประเทศไทยสมัยก่อน ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมหญิงรักหญิงปรากฏ ไว้เด่นชัดเป็นหลักฐาน ได้แก่ บทกลอนเพลงยาวเรื่อง “หม่อมเป็ดสวรรค์” เพื่อให้อ่านเล่นในหมู่นางใน เล่าว่าหม่อมเป็ดสนิทกับคุณโม่ง ซึ่งเป็นนางในวังที่คอยรับใช้ จนทั้งคู่มีความรักให้แก่กันอย่างเปิดเผย นี่คือประวัติศาสตร์หนึ่งของรักร่วมเพศในสังคมไทย ต่อมาก็มีหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมหญิงรักหญิงปรากฏในพระบรมราโชวาทของ รัชกาลที่ 4 ซึ่งพระราชทานแก่พระราชธิดา มีความตอนหนึ่งว่า “อย่าเล่นเพื่อนกับใครเลย มีผัวมีเถิด แต่อย่าให้ปอกลอกเอาทรัพย์เจ้าไปได้นัก” คำว่า “เล่นเพื่อน” แปลว่า “ผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงกันแบบชู้สาว” เท่ากับว่าสมัยก่อนมีหญิงรักหญิงมาก่อนแล้วเหมือนกัน เพียงแต่ยังแต่งกายเป็นหญิงเหมือนทั่วไป ไม่ได้เปิดกว้างแต่งตัวใส่เสื้อกล้ามสเตย์ทอมรัดหน้าอก หรือแต่งกายด้วยเสื้อทอมแฟชั่นแบบทุกวันนี้เท่านั้นเอง แต่อย่างไรซะไม่ว่าคนทั่วไปจะมองยังไง พวกเธอก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมเหมือนๆกับเรานี่เอง

บทความนี้ชี้ให้เห็นว่าการรักชอบในเพศเดียวกันคือความต้องการที่มาจากใจ

ไม่สามารถมีใครมาบังคับกันได้ สิ่งนี้ติดตัวมาแต่เกิด ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน และทุกๆคนก็มีข้อดีและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนๆกันก็คือความต้องการการยอมรับจากสังคม และความเข้าใจในตัวตนไม่แสดงการปิดกั้นหรือตั้งข้อรังเกียจ คุณไม่ต้องสนใจว่าเขาจะชอบเพศไหน จะใส่เสื้อกล้ามทอมหรือจะแต่งหญิง ขอเพียงมองว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งก็เพียงพอ