ทอมดี้

ข้อแตกต่างระหว่างความเป็นทอมดี้กับหญิงรักหญิง

ภาวะทางเพศของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม สภาพแวดล้อม ตามสังคมหรือตามวัฒนธรรมต่างๆ ทำให้บางครั้งเราอาจจะเห็นว่า คนที่เคยเป็นทอมหรือรักเพศเดียวกัน ต่อมาวันหนึ่ง เขาอาจจะแต่งงานมีลูก มีครอบครัวที่อบอุ่น หรือ เขาอาจจะแปลงเพศเป็นชายไปเลยก็ได้ ในปัจจุบัน คู่รักที่ไม่ใช่ รักต่างเพศมีมากมาย คู่รักที่เป็น “ทอมดี้” คือคู่รักที่ฝ่ายหนึ่งแสดงออกอย่างชัดเจน ว่ามีบุคลิกแบบผู้ชายชอบใส่เสื้อกล้ามแฟชั่น ใส่เสื้อกล้ามทอม เและอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าดี้ มีบุคลิกลักษณะของความเป็นหญิงอย่างชัดเจน  แต่ต่างเพียงไม่ได้ชอบเพศตรงข้ามที่เป็นชายแท้ แต่คู่รักที่เป็น “หญิงรักหญิง” กลับแตกต่างจาก คู่รักที่เป็น “ทอมดี้” เพราะไม่มีลักษณะตายตัว ไม่ได้มีนิยามว่าจะต้อง แสดงอัตลักษณ์หรือแบ่งบทบาทกันอย่างชัดเจนว่า ใครจะมีลักษณะเป็นชายหรือหญิง

โดยทั่วไปแล้ว  “หญิงรักหญิง”  จะใช้เรียก “ผู้หญิงที่ชอบเพศเดียวกัน”  แต่ไม่มีการเฉพาะเจาะจงตายตัว

ในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ บางคนเราอาจเห็นเป็นหญิงทั้งคู่ บางคนอาจจะมีลักษณะของทอมทั้งคู่ หรืออาจจะมีลักษณะของดี้ทั้งคู่  เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความแตกต่างของรูปแบบความรัก ซึ่งอาจจะมีรูปแบบอื่นๆมากกว่านี้ แต่ทั้งนี้ที่ยกมาเพียงต้องการทำความเข้าใจกับพ่อแม่ทั้งหลาย ให้ได้รู้จักรูปแบบของความรักในสังคมปัจจุบัน เมื่อพบเห็นเรื่องเหล่านี้ จะได้มีมุมมองที่เข้าใจความแตกต่างของพฤติกรรมทางเพศของลูกหลานตนเอง จะได้ไม่เกิดความสงสัยว่า ทำไมลุกของฉันถึงชอบทอม ทำไมลูกของฉันถึงชอบเสื้อผ้าทอมดี้  ทำไมลูกของฉันชอบใส่เสื้อทอมและมีพฤติกรรมที่แปลกๆ กับเพศเดียวกัน

ถ้าหากคุณเข้าใจถึงพฤติกรรมที่หลากหลายทางเพศเหล่านี้แล้ว คุณก็จะได้ไม่สับสนไปกับรูปแบบความรักของเขาที่เขาได้แสดงออกมา และเข้าใจถึงพฤติกรรมทางเพศที่มีการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น ทำไมบางคนสมัยวัยรุ่นเป็นดี้ มีแฟนเป็นทอม แต่เมื่อโตขึ้นกลับแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัว มีลูก มีสามีเหมือนคนอื่น

ซึ่งไม่ใช่ว่าการแก้ปัญหาทอมดี้  คือการให้มีสามีมีลูกหรือทอมดี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแต่งงาน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลย แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดมาจากตัวของเขาเอง ซึ่งอยู่บนความเชื่อที่ว่า “อัตลักษณ์ทางเพศของคนเราเป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงและเลื่อนไหลไปมาไม่หยุด นิ่งอยู่กับที่” ทอมบางคนอาจจะเปลี่ยนไปเป็นดี้ ดี้บางคนอาจจะเปลี่ยนไปเป็นทอม ทอมบางคนอาจเปลี่ยนไปชอบผู้ชายได้

เมื่อความคิด เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของเขาก็อาจได้เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการที่คนเรา มีการเปลี่ยนไปมา เป็นทอมดี้ เป็นหญิงรักชาย เป็นชายรักชาย จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลก เพราะเพศสภาพเป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่หยุดนิ่งกับที่ในสังคมปัจจุบัน

ดังนั้นเราจึงควรหันมามีมุมมองใหม่ๆ เข้าใจว่าเพศวิถีของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความหลากหลาย และเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่าการรักเพศเดียวกันก็เป็นการแสดงความรักที่ถูกต้อง