เมษายน 29, 2017
ทอมหล่อ-2

ทอมดี้มาเรียนรู้ที่จะสร้างความมั่นใจให้โดดเด่นจากภายในสู่ภายนอก

การสร้างความมั่นใจนั่นทำได้จากการพัฒนาบุคลิกภาพในตัวเรา และความคิดที่เป็นบวก คิดในแง่ดี ให้กำลังใจตัวเองที่เริ่มต้นจากภายใน มาสร้างรอยยิ้มและความมั่นใจให้ ...