เมษายน 27, 2017
ทอมน่ารัก

ทำอย่างไรเมื่อลูกมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

ลูกจะมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบน เพียงเราเข้าใจ เปิดใจกันปัญหาในเรื่องนี้ก็จะหมดไป พ่อแม่บางคนที่เข้าใจลูก อาจจะช่วยลูก ...